KÄNNER DU IGEN DIG?

Du arbetar med samhällets utmaningar. Offentliga, privata, akademiska och ideella intressen är eller bör vara involverade. Din ambition är att ni gemensamt formar både mål och väg genom tydliga vägval och genuina åtaganden. Du tror på ett utforskande arbetssätt, där ni prövar er fram i korta steg, med reflektion bakåt, handling i nuet, och långt sikte framåt.

Du vill ge aktörerna stöd att:

  • etablera ett kreativt klimat
  • synliggöra intressen och drivkrafter
  • föra en respektfull och konstruktiv dialog
  • formulera tydliga milstolpar och åtaganden
  • skapa utrymme för reflektion och genuint lärande
  • lyfta fram och värdesätta resultat
  • glädjas över insikter och framgångar

Vill ni komma till handling? Kontakta mig så berättar jag hur.

karta

”Caj är en förkortning av mitt namn och alma betyder själ, närande och mild. Min drivkraft och passion är samhällsengagemang genom goda underlag, öppna samtal och tydliga avsikter. Som kvalificerad processledare sätter jag fakta och föreställningar under lupp på ett pedagogiskt och medryckande sätt, och har en omvittnad förmåga att skapa lust att agera. Mitt kapital är ett långt yrkesliv i händelsernas centrum. Tillsammans kan vi göra skillnad!”

Christina Johannesson
CEO och grundare