OM CAJALMA

Cajalma skapar klarhet, riktning och resultat i komplexa processer. Arbetet sker alltid i nära samverkan med kunden. Jag har mer än 30 års erfarenhet som chef, företagare och konsult med fokus på samhällsfrågor i nationellt och internationellt perspektiv. Som förvaltningssocionom, kulturvetare och entreprenör kan jag bidra med olika perspektiv på samhällets utmaningar och hållbar utveckling. Privat lär jag av både historia och nutid, genom resor, litteratur, heta debatter och ideella åtaganden.

Kontakta mig
om cajalma
christina

YRKESLIV

2014–> Cajalma AB – grundare, VD
1992-2013 Kontigo AB – grundare, styrelseordf. Gasellföretag 2012
1998-2005 Process Simulation AB – grundare, seniorkonsult
1989-1992 SIPU – affärsområdeschef
1984-1989 Statskontoret – byrådirektör

PROCESSLEDARE
– i ledningsgrupper och projekt på alla nivåer
UTREDARE
– inom flertalet politikområden
KURSLEDARE
– bl.a. i RePro (Regional Processledarutbildning)
UTVÄRDERARE
– och följeforskare i projekt över hela landet
FÖRFATTARE
– till många böcker, rapporter och artiklar
FÖRELÄSARE
– på konferenser, personaldagar, workshops
EXPERT
– bedömer FoU-ansökningar (IT, hälsa, miljö)
LEDAMOT
– i två inkubatorer